BEDAWI.COM © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use

 

El Manshia El Gedida

46512 El Tur

Ganub Sina

E G Y P T

 

 

 

 

Voor velen is het iets wat je moet doen als je in de Sinai bent:

Een bezoek aan het klooster van Saint Katherine, het oudste, continu bewoonde klooster ter wereld en een UNESCO werelderfgoed site, aan de voet van de Mozes Berg. 

 

Het klooster is in de 6e eeuw gebouwd door de Byzantijnse keizer Justinus, maar in het jaar 330 bouwde keizerin Helena hier al een kerk op de plaats waar God tot Mozes sprak door de Brandende Struik.

Dit gebied is heilig voor alle monotheïstische religies (het Jodendom, het Christendom en Islam). De eerste Byzantijnse orthodoxe monniken waren hier al voor het jaar 330 en de monniken leven hier nog steeds volgens de traditie van deze vroege christelijke kloosterorde, op de spiritualiteit van de woestijn (omdat het leven in de woestijn zwaar is, zal men wellicht daar God vinden). 

 

 

Het orthodoxe kloosterleven is streng. De monniken vasten 3 dagen per week door alleen in water gekookte groente te eten. Ze staan om 4.00 uur op en bidden in hun cel tot 8.00 uur. Van 8.00 tot 9.00 uur is er een rustperiode, waarna iedere monnik begint met de aan hem toegewezen taak (de bibliotheek, de tuin, het reinigen van iconen, enz.). De eerste maaltijd is de lunch om 13.00 uur, die alle monniken in stilte gebruiken terwijl een novice religieuze teksten voorleest. Van 13.30 tot 15.00 uur is er een rustperiode, waarna er vesperdienst wordt gehouden tot 17.00 uur en de monniken naar hun cel terugkeren. Om 22.00 uur worden de lichten in het klooster gedoofd, maar het is de monniken toegestaan in hun cel te lezen bij kaarslicht.

 

Werken in de bibliotheek                     Het luiden van de klok

 

De bibliotheek van het klooster werd gebouwd tussen 1930 en 1942  en het is een ruime, goed gebouwde, brandbestendige betonnen vleugel van meer dan 10 meter breed en 15 meter lang. Hier vind je de grootste en belangrijkste religieuze collectie, op het Vaticaan na. Het bevat meer dan 6000 stukken (waarvan 3000 zeer oud) in het Grieks, Arabisch, Syrisch (Codex Syriacus), Armeens, Gregoriaans, Koptisch, Pools en Slavisch.

 

De Codex Sinaiticus, het boek van de Sinai (genoemd naar dit klooster op de berg Sinai) is een manuscript van de bijbel uit de 4e eeuw (net als de Codex Vaticanus) en bevat 400 pagina's met de helft van het Oude Testament (het eerste deel is verloren gegaan), het gehele Nieuwe Testament (alleen is de volgorde van de geschriften opmerkelijk anders) en twee oudere geschriften (één van apostel Barnabas en één van de Romeinse schrijver Heras uit de 2e eeuw) die niet in de moderne bijbel zijn opgenomen. In de originele tekst van de Codex Sinaiticus zijn de vele notities en wijzigingen van de eerste correctoren te vinden. De mogelijkheid en het vakmanschap op zich, om deze gezaghebbende geschriften (rollen van dierenhuid) in één (papyrus) boek te plaatsen, beïnvloedde de wijze waarop de christenen dachten over hun boeken. De techniek van het boekbinden wordt vandaag de dag nog steeds volgens dit principe gedaan. Het manuscript bleef vele eeuwen goed bewaard in het klooster totdat Constantine von Tischendorf bladzijden en hoofdstukken wegnam (in 1844, 1853 en 1859) met de bedoeling deze te publiceren. Hij schonk het manuscript in 1933 aan de Russische tsaar Alexander II en de Russische regering verkocht dit later aan het Britse Museum. Verder bevinden zich 43 bladzijden in de universitaire bibliotheek in Leipzig en worden er nog delen van zes bladen en 40 fragmenten bewaard in de nationale bibliotheek van Sint Petersburg. In het klooster van St. Katherine bevinden zich nu nog 12 bladen en 40 fragmenten, welke in 1975 door monniken werden ontdekt. Sinds 2005 werken deze 4 instituten samen aan het conserveren, digitaliseren, overschrijven en publiceren van alles wat is overgebleven van de Codex Sinaiticus. Het is van groot belang om de originele tekst en de geschiedenis van de Bijbel te reconstrueren.

 

De iconen collectie van het klooster is de meest belangrijkste iconen collectie ter wereld (meer dan 2000), waarvan 150 unieke iconen die dateren uit de 5e - 7e eeuw. Deze iconen hebben de iconenstorm (726 - 843) overleefd in dit verafgelegen klooster, terwijl in de rest van de wereld gedurende deze periode alle voorstellingen van religieuze figuren werden verwijderd of vernietigd. In het klooster vind je nog meer vele, unieke heilige objecten in de vorm van mozaïeken, fresco's, manuscripten, gravures, goudborduurwerk, smeed- en houtwerk, enz. van over de hele wereld. Veel hooggeplaatste machthebbers hebben in de loop der jaren geschenken gebracht naar het klooster van Saint Katherine. De iconen galerij is tegen betaling van entree te bezichtigen.

 

De bescherming van het klooster werd gewaarborgd door de profeet Mohammed (vzmh), Arabische leiders, Turkse leiders en Napoleon Bonaparte en zoals altijd werd en wordt het nog steeds beschermd door de Bedoeïenen van de Sinai dus is het nagenoeg intact gebleven. Binnen de muren van het klooster vind je een moskee direct naast de kerk gebouwd, wat een zeldzaamheid is vandaag de dag.

 

Ahtiname is het handvest van de profeet Mohammed (vzmh) voor de voorrechten van de christenen en is bedoeld om de vreedzame samenwerking tussen christenen en moslims zeker te stellen. Het octrooi werd toegekend aan dit heilige klooster van de Sinai. Ahtiname is afgeleid van de Arabische woorden Ahd (verplichting) en Name (document, testament).

 

"Dit is een boodschap van Mohammed ibn Abdullah, als een verbond met hen die het christendom aanvaarden, dichtbij en ver weg, wij zijn met hen. Waarlijk ik, de bedienden, de helpers, en mijn volgers verdedigen hen, omdat christenen mijn burgers zijn; en bij Allah!, ik val uit tegen alles dat hen mishaagt.

Er zal geen dwang voor hen zijn. Noch zullen hun rechters uit hun positie, noch hun monniken uit hun kloosters worden verwijderd.

Niemand zal een huis van hun religie vernietigen, beschadigen of iets eruit nemen voor in de huizen van Moslims. Als iemand zoiets doet, dan schendt hij Gods verdrag en hij gehoorzaamt Zijn profeet niet. Waarlijk, zij zijn mijn bondgenoten en hebben mijn handvest tegen alles dat zij haten.

Niemand zal hen dwingen te reizen of verplichten te vechten.

De Moslims zullen voor hen vechten. Als een vrouwelijke christen zal trouwen met een Moslim, dan zal dit niet plaatsvinden zonder haar toestemming. Zij zal niet worden verhinderd om haar kerk te bezoeken om te bidden. Hun kerken zullen worden gerespecteerd. Zij mogen niet worden gehinderd deze te herstellen noch hun heilige geschriften.

Niemand van de natie (moslims) dient dit handvest niet te gehoorzamen tot de laatste dag (het einde van de wereld)."

 

De originele brief werd door de Turkse sultan Selim I weggenomen in 1517 (de monniken kregen een kopie) en deze bevindt zich nu in het Topkapi Museum in Istanbul. Het stelt de vredige en vriendelijke samenwerkingsrelaties tussen christenen en moslims zeker.  

 

Het leven van St. Katherine, de beschermheilige van het klooster

Ze werd geboren als dochter van de gouverneur van Alexandrië in het jaar 294. Ze studeerde filosofie, retorica, poëzie, muziek, wiskunde, astronomie en medicijnen. Ze was beroemd om haar ongekende schoonheid en intelligentie, maar zij wees alle huwelijksverzoeken af. Haar moeder, heimelijk een christen, stuurde haar voor goede raad naar haar eigen spirituele vader: een oudere kluizenaar. Dit leidde tot haar bekering tot het christendom, waarbij ze Christus zag als haar bruidegom, de grote liefde van haar ziel.

In het begin van de 4e eeuw, gedurende de vervolging van christenen door keizer Maxentius, sprak zij haar veroordeling uit over het aanbidden van heidense goden en het brengen van menselijke offers (veelal christenen). De keizer riep de 50 hoogst geleerden uit het rijk op, om haar te overtuigen. Haar argumenten voor het christendom waren echter zo briljant en haar veroordeling van het heidendom was zo vernietigend, dat ook deze geleerden zich bekeerden tot het christendom. Op bevel van de keizer werden daarop de 50 bekeerde geleerden verbrand, maar Katherine weerstond dapper alle beloften, bedreigingen en martelingen van de keizer.

Keizerin Augusta hoorde van Katherine en bezocht haar, met een hooggeplaatste militair en zijn escorte, in de gevangenis. De keizerin was onder de indruk van de sterke geest van Katherine, die de nieuwelingen onderwees in de leer van het christendom, waarop zij zich bekeerden.

De volgende dag moest Katherine weer voor de rechtbank verschijnen. Ze zou worden gebroken op het wiel, als ze niet zou afzien van haar geloof en ging offeren aan de heidense goden. Katherine begon te bidden en stapte zelf naar het wiel, waarop het marteltuig in stukken uiteen spatte. De keizerin en haar hooggeplaatste militair met zijn 200 soldaten zagen dit wonder en beleden hun geloof ter plaatse, ten overstaan van iedereen. De keizer liet hen daarop allemaal onthoofden.

De keizer probeerde Katherine opnieuw te verleiden door haar ten huwelijk te vragen, maar hij werd opnieuw afgewezen. Ze bekende haar trouw aan haar hemelse bruidegom en met een gebed naar Hem, legde ze zelf haar hoofd op het blok onder het zwaard van de beul.

Drie eeuwen later vonden monniken (geleid door een openbaring in een droom) op de berg, die later Katherine werd genoemd, haar stoffelijke resten die de zoete geur van mirre verspreidden. Ze brachten ze eervol naar het klooster, waar ze in een gouden kist werden geplaatst.

De schedel en haar linkerhand bevinden zich in de basiliek, waar ze een zoete geur blijven geven en tot vandaag de dag wonderen verrichten.

De eerbiedwaardigheid van Katherine verspreidde zich naar het Westen, vooral na het begin van de 11e eeuw. De grote aantal pelgrims die vanaf dat moment het klooster bezochten, leidde tot de verandering van de naam van Het Heilige klooster van de Sinai in Het klooster van Saint Katherine.

 

De kapel van de brandende struik is het oudste heiligdom in het klooster, wat zich bevindt aan de oostelijke zijde van de basiliek. Hier ontstond de eerste gemeenschap van kluizenaars in de Sinai.

Ooit bevond zich hier de brandende struik, maar deze is later buiten de kapel geplaatst, achter een beschermende muur. Pelgrims betreden deze heilige plek zonder schoeisel, zoals God dit eiste van Mozes (Exodus 3:5). Deze kapel onderscheid zich doordat het altaar niet is gescheiden van de rest van de kapel. Het altaar staat op 4 pilaren zodat pelgrims kunnen knielen en vereren op de exacte plaats van de brandende struik, waar altijd een lamp brandt. Binnen vind je bovenin mozaïeken en de muren zijn van blauwe en witte tegels, bedekt met tal van prachtige ikonen.

 

De moskee naast de klokkentoren is het bewijs van de bescherming van het klooster door het Egyptische kalifaat en ook van de tolerante houding van de monniken ten opzichte van Islam. Het is een vierkant gebouw met twee forse pilaren waarop de boog en het dak rusten. De minaret staat tegenover de klokkentoren en de sleutel is toevertrouwd aan de Gebeliya Bedoeïenen.

 

BEDAWI kan je meer vertellen over de belangrijke relatie tussen het klooster van St. Katherine en de Bedoeïenen van de Sinai.

 

De monniken hebben speciale tradities voor hun begrafenis.
Er is een begraafplaats in de tuin, met 6 graven. De lichamen van de overleden monniken blijven 5 jaar in het graf, waarna de botten in het knekelhuis worden geplaatst: de crypte van de kapel van St. Tryphon.

De schedels worden op een aparte stapel bewaard in het knekelhuis. Alleen de geraamtes van belangrijke monniken krijgen een eigen nis, zoals St. Stefanus.

 

Het heiligdom van Aaron vind je op de heuvel links van de weg naar het klooster. Het heiligdom van de profeet Aaron (Nabi Aroen), staat op de plaats waar hij volgens de Bedoeïenen stond, toen hij de supervisie had over het maken van het Gouden Kalf. De Bedoeïenen herdenken Nabi Aroen met een witte tombe. De grotere kapel (gerestaureerd in 1911) is veel ouder en is ter herdenking van Aaron die gewijd werd in de tabernakel op deze heuvel, opgericht door Mozes.

 

De mal van het Gouden Kalf kun je rechts van de weg naar het klooster zien. Het is een impressie in de rots in de vorm van een kalf, waarvan de monniken vertellen dat deze door Aaron is gebruikt als de mal voor het Gouden Kalf.

 

Het klooster van St. Katherine is een actief orthodox christelijk klooster.

Uit respect voor de mensen en de heiligdommen is het belangrijk dat je je goed kleedt d.w.z. geen korte broeken en bedekte bovenkleding.

NB. Dit geldt voor mannen en vrouwen.

 

De stad St. Katherine ligt ca. 1600 meter boven het waterpeil, aan de voet van de hoge bergen van de Sinai. De meeste toeristen blijven hier niet langer dan 12 uur. Ze bezoeken vanuit Sharm el Sheikh of Dahab het klooster en/of beklimmen de Mozes berg, om daarna meteen terug te gaan. Ze beseffen niet wat ze missen. Deze streek heeft veel meer te bieden dan alleen maar de spectaculaire zonsopgang en zonsondergang op de Mozes berg en het beroemde klooster...

 

Wat kan ik verwachten bij een bezoek aan het klooster? 

De laatste jaren is er een enorme toename van bezoekers, (bussen vol toeristen vanuit Sharm el Sheikh, Dahab en Cairo) die allemaal in 3 uur tijd alles willen zien in het klooster. Het klooster is hier niet op gebouwd en deze drukte leidt tot wantoestanden, die voor veel stress zorgen bij de monniken, de pelgrims en uiteindelijk ook de bezoekers. Er is nu een regel ingevoerd, dat er alleen buiten de kerk voorlichting mag worden gegeven door gidsen en de bezoekers moeten in de kerk doorlopen en mogen daar niet meer langdurig blijven om te bidden. De verlichting in de kerk is schamel zodat het meenemen van een zaklampje handig is als je iconen in de kerk goed wilt bekijken. Daarnaast is nu het grootste gedeelte gesloten voor bezoekers (als gevolg van wangedrag van toeristen) en een deel in verband met restauratie werkzaamheden.

 

Het klooster is geopend op zaterdag en van maandag tot en met donderdag van 8:30 - 11:30 en vrijdag van 10:30 - 11:30. Het is gesloten op zondag en op orthodox christelijke feestdagen. 

 

HIER vind je informatie over de orthodox christelijke feestdagen.

 

BEDAWI kan (voor oprecht geïnteresseerden en religieuzen) aan de leiding van het klooster vragen of er een mogelijkheid is om het klooster te bezoeken en een gebedsdienst bij te wonen, maar dit kunnen wij niet garanderen. 

 

Je kunt op verschillende manieren vanuit de ECO LODGE naar het klooster van Saint Katherine gaan:

- Wandelend door de natuur met een lokale gids (min. 2,5/max. 4 uur);

- Rijdend op een camel met de kameeldrijver als gids (ca. 1,5 uur);

- Met een 4WD auto, wat sneller is zodat je meer tijd hebt om het bezoek aan het klooster te combineren met andere activiteiten zoals het bezoeken van een lokaal project, het bezoekerscentrum van het SAINT KATHERINE PROTECTORATE en wandelen naar WADI ARBAI'IN;

- een combinatie van bovengenoemde manieren. 

 

HET KLOOSTER VAN SAINT KATHERINE

Prijs p.p.

Toegang tot het klooster

Gratis

Entree iconen galerij

Prijs p.p.

Entree iconen galerij

US $ 5,00

Kinderen > 12 jaar

Gratis

Studenten komen in aanmerking voor reductie

VANUIT DE ECO LODGE

Prijs per dag

Wandelen met lokale gids, max. 4 uur

 € 17,00

Prijs per camel

Huur Camel (dit is incl. je lokale gids) ca. 1,5 uur

 € 17,00

VERVOER PER 4WD auto

Prijs per auto

Jeep 4WD (4 pers.), retour op 1 dag, in de regio

 € 25,00

Jeep 4WD (4 pers.), per rit, in de regio

 € 20,00

NB. Consumpties zijn niet bij deze prijzen inbegrepen.

 

Wij hopen dat de informatie op onze website je reislust heeft opgewekt en wij je hier binnenkort mogen verwelkomen...

 

 

STARTPAGINA

NIEUWS VAN BEDAWI

OVER DE SINAI

DE CULTUUR VAN DE BEDOEIENEN

REISINFORMATIE SINAI EN EGYPTE

REISPROGRAMMA'S VAN BEDAWI

VERVOER EN VERKEER

SHARM EL SHEIKH

RODE ZEE DUIKEN en DUIKSAFARI 

 ECO CAMPING 

IN RAS MOHAMED

SNORKELEN of DUIKEN

EL TUR ONTDEKKEN... 

OVER CAMEL RACEN...

 WOESTIJN SAFARI (4WD EN/OF CAMEL)

ECO LODGE

BERG SAFARI (CAMEL EN/OF WANDELEN)

WADI FEIRAN

WADI ARBAI'IN

HET KLOOSTER VAN ST. KATHERINE EN DE  MOZES BERG

DE MOZES BERG BEKLIMMEN....

WANDELROUTES

DAHAB

 DUIKEN IN DAHAB

 FOTO GALERIJ

PRIJZEN, INFORMATIE EN RESERVEREN

GASTENBOEK EN REISMAATJE ZOEKEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Heb je vragen?

Vragen? Stuur ons een bericht via onze

aanklik mailbox! 

 

 

 

Icoon Christus Pantocrator Constantinopel - 6e eeuw

 

Icoon van de Hemelse Ladder - 12e eeuw

 

 

Klooster deur

 

Inscriptie op kloostermuur

 

 

Ikoon van St. Katherine.

 

Relikwie van St. Katherine.

 

 

Moskee naast klokkentoren

 

Het knekelhuis

 

In het knekelhuis

 

De mal van het Gouden Kalf

 

 

De Brandende Struik

 

The Moses put

 

De kloostertuin

 

 

Monnik bij de ingang

 

Pelgrims in het klooster

 

 

Vragen? Stuur ons een bericht via onze

aanklik mailbox! 

 

 

 

 

KLIK HIER OM TERUG TE GAAN NAAR HET BEGIN VAN DEZE PAGINA >>>